Hver meter av den nye brua koster nesten én million kroner

foto