Melhus kommune har nå mottatt vaksiner mot koronavirus og influensa.

– Over hele landet opplever vi nå «vaksinetretthet» i befolkningen etter covidpandemien. Det er imidlertid viktig at personer i risikogruppene fortsetter å ta vaksinene for å forebygge alvorlig sykdom, sier kommuneoverlege Inga Andrea Lamvik, på nettsidene til Melhus kommune.

Hvem bør ta vaksinene

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før høst/vintersesong 2023/24:

  • Personer i aldersgruppen 65 år og eldre, samt sykehjemsbeboere.

  • Personer i aldersgruppen 18 til 64 år, som inngår i en risikogruppe.

  • Ungdom i aldersgruppen 12 til 17 år, med alvorlig grunnsykdom.

  • Barn 6 måneder til 11 år, med alvorlig grunnsykdom, dersom barnets lege vurderer dette som viktig.

  • Gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes, dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko.

På Melhus kommune sine nettsider kan man også lese at FHI oppfordrer følgende grupper til å ta influensavaksinen: Alle over 65 år, beboere i omsorgsbolig og sykehjem, gravide i 2. og 3. trimester, samt personer med en rekke kroniske sykdommer.

Fastleger og apotek

Fastlegene og ansatte på Apotek 1 på Melhus vil sette vaksinene. Det er mulig å ta vanlig influensavaksine samtidig med en oppfriskningsdose med koronavaksine.

Koronavaksinen er gratis som tidligere, mens influensavaksinen må man betale sjøl.