Dette må de gjøre for å få tak i arbeidskraft: – Vil være en avgjørende faktor