Det skal utføres et vegarbeid som stenger E6 gjennom Soknedalstunnelen. Omkjøring blir skiltet.

Starttiden for dette er onsdag 23. august klokken 22.00, mens beregnet sluttid er torsdag 24. august klokken 03.00. Dette opplyser Statens vegvesen på sine nettsider.