Har sendt ut enda et farevarsel: – Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder