Usikker på om sykkelen var stjålet eller forlatt

foto