Uavklart for det gamle bygget – vil selge eller leie ut