Over 600 husstander mistet strømmen – så skjedde det igjen