Fare for snø og torden: – Behov for beredskap skal vurderes fortløpende