Restaurant med tre ansatte er konkurs: – De har drevet mer og mer ulønnsomt