Maren, Ragnar og Per Olav trekker seg fra verv

foto