Her på dette stedet er det bruer i ulike retninger. Den ene går over elva, og erstattet jobben til ferjemannen. Ved den ene enden av brua var det bomstue. Brua er både for biltrafikk og myke trafikanter, og noen har foreslått at den kun skal reserveres for gående og syklende. Andre har foreslått at det kommer ei ny bru for myke trafikanter like ved.

Om du vet hvilket tettsted vi er i, kan du sende SMS med kodeord TB HVOR, svaret ditt, navn og adresse til 2399 innen onsdag 18. mai. Det er gratis å delta i konkurransen bortsett fra kostnadene til din teleoperatør med å sende SMS. Vinneren kunngjøres neste fredag.

Riktig svar på forrige ukes konkurranse var Melhus sentrum. Ane Reitan Løkken fra Trondheim er trukket ut som vinner.