Søker på toppjobb i annen kommune: - En interessant stilling