Rådmannen foreslår at Melhus tar imot 46 flyktninger i år og 46 flyktninger neste år. Av de 46 bør 5 være enslige mindreårige flyktninger foreslår rådmannen. Ifølge forslaget til komite for helse og omsorg bør de enslige mindreårige flyktningene tas imot først neste år.

Les også: Blir kjent med næringslivet i Melhus

Les også: Leser og venter på kona

Ønsker økning

I likhet med andre kommuner, har Melhus fått henvendelse fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om å øke mottaket av flyktninger slik at de som venter i mottakene kan bli bosatt i en kommune. De som bosettes, er flyktninger som har fått innvilget opphold i Norge. Rådmannen foreslår altså ikke for komite for helse og omsorg, som har møte onsdag i neste uke, at Melhus tar imot like mange flyktninger som IMDi ønsker.

Lang erfaring

Melhus har bosatt flyktninger siden 1980-tallet. Den første gruppa var vietnamesiske båtflyktninger. Fra 2014 har kommunen økt mottaket fra 15 i 2014 til 56 i 2014.

Anmodninga fra IMDi er at Melhus tar imot 56 flyktninger i år og 65 neste år. IMDi foreslår at 14 av de 56 i år er enslige mindreårige flyktninger og at antallet enslige mindreårige økes til 24 i 2017. Følges anmodninga fra IMDi vil Melhus samlet få 121 flyktninger i løpet av to år.

Rådmannen foreslår at Melhus bruker 2016 til å forberede seg på mottak av enslige mindreårige asylsøkere. Disse vil ifølge rådmannen ofte være i 16-17-årsalderen og kan bosettes i bofellesskap. Kommunens utgifter pr. enslig mindreårig vil ifølge rådmannen være rundt 1 million kroner pr. år.