Usikkert når Storneset masseuttak kan være i drift igjen