Soknedal sparebank: - Nytt regelverk kan få negativ effekt for distriktet

foto