- Vi bør sette opp statuer av Tranmæl over hele landet