Tambartun kompetansesenter på Gimse kan bli omsorgssenter for enslige flyktnngebarn. Senteret kan bli etablert allerede etter jul, og kan få plass for 7-10 barn. I februar kan 30 unger være på plass i senteret.

Trenger ikke godkjenning

- Dette trenger ingen godkjenning i Melhus, og det er ikke slik at vi kan si nei. Men jeg kan ikke tenke meg at noen i kommunestyret vil si nei, og jeg tror folk har forståelse for at vi skal ta imot flyktninger, sier ordfører Gunnar Krogstad (Ap) tli Trønderbladet.

Når senteret er i full drift, vil det ha 30-40 arbeidsplasser. Bare Østlandet har tilsvarende omsorgssenter. Før et omsorgssenter kan bli etablert i Melhus, må Barne- og familiedepartementet godkjenne ei slik etablering fordi Bufetat bare har godkjenning for Østlandet, opplyser Krogstad.

Krogstad er glad for at det kan bli nye arbeidsplasser i Melhus, men han understreker at det først og fremst handler om å ta ansvar for fllyktnnger som kommer til Norge. Tidligere har politikerne vært lunkne til å ta imot mindreårige flyktninger, og Krogstad sier at et omsorgssenter for mindreårige ikke er ensbetydende med at mindreårige skal bosettes permanent i Melhus.

Om drifta

Bufetat som har holdt av lokalene på Gimse, opplyser i ei pressemelding at det foreløpig ikke er avklart om det blir statlig eller privat drift av omsorgssenteret. Det er den store flyktningestrømmen som har fått Bufetat til å se på lokalene til Statped.

- Jeg ser ikke for meg at Melhus driver omsorgssenteret, og det er best at Bufetat gjør det. Vi har ikke fått spørsmål om å drive senteret. Det kan by på store utfordringer for Melhus kommune å skaffe kvalifiset personell, sier Krogstad.

Les også: Uklart om Støren får akuttmottak

Flytter ut

- Vi skal flytte ut 1. januar 2017. Statbygg eier bygget, og noen av de andre bygningene her er ledige, sier regiondirektør Anne Bakken i Statped til Trønderbladet.

Det mangeårige kompetansesenteret flytter altså om ett år ut av Melhus. Tidligere var det blindeskole der, og skolen hadde internat. På området er det flere paviljonger, og inne i hovedbygget er det kontorer, kantine og svømmebasseng. Melhus kommune har kjøpt paviljonger som brukes til barnehage. Kommunen har også leid svømmebassenget i perioder.

Informasjonsmøte

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) bad om et møte med Melhus kommune, og møtet ble holdt tidligere denne uka. Under møtet informerte Bufetat om planene, og synliggjorde hvilke forventninger som stilles til kommunen. Før jul vil det trolig bli holdt et informasjonsmøte med berørte naboer og lokalmiljøet for øvrig, heter det i ei pressemelding.

UDI

- UDI driver ikke selv asylmottak, men inngår avtale med private firma eller kommuner som ønsker å drive mottak. Etter 11. desember vet vi om det er kommet inn tilbud om drift av mottak i Melhus kommune, sier kommunikasjonsrådgiver Tove Cecilie Fasting i UDI Midt-Norge.

Fasting opplyser at UDI Midt-Norge har ute en tilbudskonkurranse for drift av ordinære asylmottak i Trøndelag og Møre og Romsdal. Fristen for å komme med tilbud er 11. desember.

- Det er et stort behov for både akuttmottak og ordinære mottak, og vi synes det er veldig positivt om Melhus kommune eller en privat aktør ønsker å drive et mottak i Melhus kommune, opplyser Fasting.

UDI har ikke ansvar for omsorgssentre, og Bufetat tar ansvar for flyktningebarn under 15 år mens UDI har ansvar for asylsøkere over 15 år. Omsorgssenteret er altså ikke et vanlig asylmottak i regi av UDI, men et senter Bufetat skal drive.