- Det er ingen tvil om at Bennavegen må asfalteres, men det må også Nerskogveien, Resdalsveien, Flatvalveien, fylkesveg 30 og så videre. Til sammen er etterslepet på fylkesveier i Trøndelag på fire milliarder. Og det er ingen tvil om at dagens klima og værforhold utfordrer grusveiene våre mer enn tidligere, sier fylkespolitiker Kirsti Leirtrø (Ap).

Tirsdag skrev Trønderbladet at prislappen for å asfaltere Bennavegen ferdig, har økt med fire millioner kroner. Fylkesrådmannen anslår at det nå vil koste 12–15 millioner kroner å asfaltere de siste fem kilometerne.

Om prioritering

- Grunnen til at Bennavegen ikke ble asfaltert ferdig i 2014 var at veien ikke var øverst prioritert fra Melhus kommune, og at fylkeskommunen ikke hadde nok penger til å fullføre veien, da andre prosjekt sto foran på prioriteringslista vi selv hadde vedtatt, forklarer Leirtrø.

Leirtrø sitter i fylkesutvalget, og er personen melhusordfører Gunnar Krogstad (Ap) har vist til når det gjelder asfaltering av de siste kilometerne av den fylkeskommunale Bennavegen. Mens Krogstad har uttalt at han tror det blir ei løsning når det gjelder asfalt på den gjenværende delen av Bennavegen, er Leirtrø mer tilbakeholden.

- Vi tar veistandarden på Bennavegen på høyeste alvor, men når midlene er knappe, så må vi gjøre en grundig prioritering. I forbindelse med behandling av regnskap 2017, vil vi behandle disponering av overskudd. Vi vil prioritere å bruke pengene der behovet er størst. Vi må sikre at ambulanse, nødetater, skolebuss, næringstransport og øvrig trafikk kommer frem. Årsdøgnstrafikken på Bennavegen er så lav som 74 kjøretøy per døgn i snitt, men det kan jo skyldes nettopp dårlig fremkommelighet, opplyser Leirtrø.

Angrer ikke

Leirtrø uttaler at Arbeiderpartiet ikke angrer på at Bennavegen ikke ble ferdigasfaltert i 2014 selv om prisøkninga kan være på fire millioner kroner.

- Arbeiderpartiet er frustrert over at Høyre og Frp i regjering ikke prioriterer fylkesveier. De gjorde ikke det i 2014, 2015, 2016 eller 2017. Konsekvensen av det er at etterslepet på fylkesveier har økt med 190 millioner pr. år i Sør-Trøndelag de årene de har styrt landet. Enda verre er det i andre fylker. Så det er vanskelig for Arbeiderpartiet å angre på at Bennavegen ikke ble prioritert når pengene manglet, men kostnadsveksten innenfor samferdsel gir grunn til bekymring uavhengig av hvilke veier det er snakk om, opplyser Leirtrø.

- Lite troverdig

Leirtrø mener at fylkespolitikere fra Høyre og Fremskrittspartiet holder innbyggerne for narr.

- Høyre og Frp har hatt innlegg i samtlige lokalaviser om sin regionale veisatsing uten at de har inndekning for alle. Det blir useriøst, og lite troverdig. Du kan ikke foreslå å bruke 90 millioner å få utbedret veier for 300 millioner. Noen må vike selv når du sitter i opposisjon, mener Leirtrø.