- Det er veldig tankevekkende hva de har fått til på dugnad. Det viktigste i livet er gratis, sier biskop Finn Wagle etter å ha besøkt Kolbrandstad stavkyrkje på Hølonda.

Stavkirka ble offisielt tatt i bruk 9. januar 2000, men da hadde ikke biskopen anledning til å komme. Besøket tirsdag i forbindelse med bispevisitasen i Melhus prestegjeld, var det første biskopen hadde i stavkirka. Han var imponert over det store dugnadsarbeidet som er lagt ned for å få reist en kopi av tidligere stavkirke. Den forrige visitasen var for 12 år siden.

I 1997 ble ideen om å gjenreise ei stavkirke unnfanget, og Harald Langås fikk med seg Reidar Almås og Bjørn Blokkum med på tanken. Mange tusen dugnadstimer, gaver og 70.000 kroner senere var kirka en realitet. Kirkelaget har 30.000 kroner på bok, og folk som er villige til å ta et tak når kirka for eksempel skal tjærebres.

Strålende vær

Bispevisitasen ble innledet med et besøk hos Nils Karl og Marie Kulbrandstad som driver gårdsdrift kombinert med barnevernsinstitusjon. Deretter vandret biskop Finn Wagle og hans følge fra forsamlingshuset Vonheim til stavkirka. Kirkeklokka ringte da følget ankom. På kirkebakken var utsikten upåklagelig, og ekstra fin siden det var strålende høstvær. Utenfor kirka orienterte Harald Langås om tilblivelsen av kirka, ved bautaen som UL Framsteg reiste i 1931 til minne om kirka som ble lagt ned i 1681.

Inne i stavkirka ble det holdt en kort andakt med mye sang, og hver la en liten stein i en boks som ei symbolsk handling på å legge fra sine byrder. Kapellan Kjell Arne Morland ledet andakten og snakket blant annet om bratte bakker i livet. Steinene ble byttet med kvister fra eviggrønne vekster, og disse ble båret ut på kirkebakken der "Deilig er jorden" ble sunget.

- Det er virkelig bevegende å oppleve det dere har fått til med dugnad. Dette er utrolig bra, og gir et veldig perspektiv på livet, sa biskopen etter sangen.

Til Trønderbladet sier biskopen at det var første gang han var i stavkirka, men at han har fulgt med den på avstand. Han synes det er fint å få ha kommet til kirka før han slutter som biskop.

Les mer i Trønderbladets torsdagsutgave!

FORHISTORIEN: Harald Langås fra stavkyrkjelaget fortalte om tilblivelsen av stavkirka, og hva området hadde blitt brukt til etter at den forrige kirka ble lagt ned.
VANDRING: Pilegrimsvandringa gikk oppover bakkene mot stavkirka, og biskop Finn Wagle satte stor pris på følget og det flotte høstværet.
VAKKERT LANDSKAP: Sokneprest Reidulf Ljøkjell orientere biskop Finn Wagle om landskapet rundt kirka.