Melhus fotball og Tiller fotball har planer om å inngå en intensjonsavtale om å få fram et seniorlag i andredivisjon. Avtalen skal tre i kraft fra 2013 med samarbeid fra da, og at det så blir dannet en felles klubb fra 2014.som omfatte senior-, rekrutt- og juniorlag på herresiden.

- Klubbene erkjenner at de hver for seg ikke har kapasitet til å utvikle et tilstrekkelig tilbud for spillere som har ambisjoner om å satse på fotball utover hva de to breddeklubbene kan tilby. Fotballstyrene i Melhus og Tiller mener ambisjonene best kan realiseres gjennom et samarbeid hvor siktemålet er å etablere en ny selvstendig klubb med Melhus og Tiller som rekrutteringsområde, opplyser Geir Arne Kristiansen og Tore Havdal i ei pressemelding.

- Samarbeidet starter med virkning for sesongen 2013 hvor Tillers posisjoner i divisjonsspillet videreføres. Dette innebærer spill i 3. divisjon for seniorlaget, samt gode muligheter for at rekruttlaget beholder plassen i 4. divisjon. Et felles juniorlag vil søke å kvalifisere seg for 1. divisjon junior. Lagene vil i 2013 bli markedsført som Melhus Tiller, men formelt være en del av Tiller I.L. Intensjonsavtalen innebærer å etablere ny klubb fra og med 2014. Utskillelse av voksenfotballen i de to klubbene skal behandles av årsmøtene i Melhus I.L. og Tiller I.L. i løpet av 1. halvår 2013, opplyser de to klubbene.

For sesongen 2013 er det besluttet å spille hjemmekampene på Melhus, og kampene skal foregå i Gruva der Melhus IL har lagt ned stort arbeid i å etablere flere kunstgressbaner. De har kjøpt inn robot som klipper naturgressbanene.