Til sammen 547 tonn av laks, sjøørret og sjørøye ble dratt opp fra elvene i Norge i fjor. 80 prosent ble avlivet og 20 prosent ble sluppet ut igjen. Økningen i antall kilo avlivet fisk var på 6,8 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I Gaulavassdraget ble det tatt 5.095 fisk i 2017. Til sammen ble det dratt opp 24.744 kilo med fisk. Dette er en økning fra 2016, da det ble fanget 4.730 fisk i Gaula.

Selv om det ble tatt flere fisk i fjor sammenlignet med året før, var fisken i 2016 større. Totalt 27.425 kilo med fisk havnet den gang på land.

I 2017 ble 1.961 fisk avlivet, mens 3.134 fisk fikk vende tilbake til elven. Det vil si at 62 prosent av fisken ble sluppet ut igjen. I 2016 ble 2.755 av fisken sluppet ut igjen, mens 1.975 ble avlivet.

Nesten en firedel av fisket skjedde i Finnmark. Tanavassdraget, som tidligere har vært den viktigste elven, ble omregulert i 2017 og hadde veldig høy vannstand, dermed sank laksefisket med 25 prosent.

9.900 laks, sjøørret og sjørøye ble fisket i Namsen, en økning på 25 prosent. Dette gjorde Namsenvassdraget til elven med flest landinger i 2017.