Mathias Johansen er èn av to gutter som skal jobbe med barna i Presttrøa barnehage. Arbeidsoppgavene er å være gode lekekamerater for barna. - Det er koselig og artig å ha en slik jobb. Jeg passer på barna og har det trivelig sammen med dem, forteller Johansen.Han begynte i jobben for 2 uker siden, og planen er å jobbe daglig. Han mener det er positivt at menn begynner å jobbe i barnehagene.- Det er bra å få flere menn inn i barnehagene, slik at også de begynner å velge å jobbe med barn, mener han.Han har likevel ikke bestemt seg for om han ender opp med å jobbe i barnehage etter endt skolegang.- Jeg er litt usikker, jeg har ikke bestemt meg helt ennå, forteller han.

LikestillingsprosjektJohansen har fått sommerjobb i barnehagen takket være prosjektet "Barnehagekompis". Prosjektet er en del av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sitt arbeid med likestilling, og målet er å få flere menn til å velge en jobb i barnehage. - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har fått midler til likestillingsarbeid, noe som er forankret i regjeringsplanen for likestilling. Så har vi søkt fylkesmannen om midler til å ansette sommervikarer som lekeressurser for barna, forteller styrende leder i Presttrøa barnehage, Eva Aaslund. Mangfold i barnehagenAaslund forteller at sommerjobbene derfor kun har vært aktuelle for gutter.- Prosjektet er kun profilert for ungdomsskolegutter før de velger utdanningsvei. Målet er å motivere for utdanning som kvalifiserer for arbeid med barn. En økt andel av menn i barnehagene vil gjøre  barnehagetilbudet mer mangfoldig, sier Aaslund.Hun forteller at guttenes arbeidsoppgaver blir å være gode lekekamerater for barna.- De skal være sammen med barna for å leke og ha det gøy. De skal bygge opp under barnas lekekompetanse, forteller Aaslund.