Uværet som uteble: - Det ble mye, mye bedre enn jeg regnet med