Det utføres vegarbeid mellom riksveg 706 ved Selsbakk og fylkesveg 6682 ved Bjørndalen i Trondheim, og på denne strekningen ligger blant annet E6 og deler av Okstadbakken. Arbeidet påvirker ett kjørefelt, i retning Melhus, og dette medfører manuell dirigering.

Arbeidet pågår mellom klokken 19.00 og 06.00, hver dag frem til morgenen fredag 9. februar. Startdato var 5. februar. Dette opplyser Statens vegvesen på sine nettsider.