Ingen fikk vite om det blir støtte til ungdomskonsert og sledetur

foto