Boliger: Vil gjøre et nytt forsøk på å snakke med grunneiere og Bane Nor

foto