Jordbruksoppgjøret: − Vi kan og vil, men vi må ha betalt

foto