Tropisk syklon førte til over hundre lokale lynnedslag

foto