Erik-Martin Wagnild fra Soknedal og Tage Aaslund fra Støren står bak det nye firmaet. De kjøpte utstyret etter det tidligere Nordenfjeldske brønn- og spesialboringer, og flyttet virksomheten til Støren.

Firmaet har spesialisert seg på boring etter grunnvann, enten til drikkevann eller til oppvarming. De har nylig boret utenfor firmaet Harald Larsen Rørlegger AS på Støren, og hensikten var å forsyne rørleggeren med varme.

– Vi sparer vel mellom 70 og 80 prosent på dette, i forhold til om vi hadde brukt strøm, forteller Harald Larsen.

Bedriftens lokaler er store, og for å varme opp 750 kvadratmeter, må det bores dypt.

– Vi har boret 250 meter ned her nå. Det er aldri boret så dypt på Støren før, forteller Aaslund.

I tillegg til boring etter vann, kan Aaslund og Wagnild også ta på seg oppdrag med gjennomboring under vei.

Nordenfjeldske brønnboringer har én ansatt, og sysselsetter dermed tre mann på full tid.

foto
I ARBEID: Tage Aaslund, rørlegger Harald Larsen, Gaute Johansen og Erik-Martin Wagnild.