Lynskader førte i fjor til skader for et titalls millioner kroner i Sør-Trøndelag.

Dette melder Gjensidige, som alene utbetalte rundt 2,5 millioner, 1,5 millioner mer enn året før.

Det ble meldt dobbelt så mange lynskader til Gjensidige i Sør-Trøndelag i 2013 sammenlignet med 2012.

På grunn av klimaendringene ventes både hyppigere og kraftigere tordenvær i årene som kommer.

Dette gjør trolig også at lynskadene vil øke drastisk i fremtiden.

Elektrisk utstyr som pc'er, kjøleskap, frysere, tv og stereoanlegg er mest utsatt for skader.

- Overspenningsvern i sikringsskap i tillegg til pluggvern foran fintfølende elektronikk som pc, tv/dekodere er den viktigste vi kan gjøre for å forebygge skader, forteller Odd Rød, fagdirektør brann i Gjensidige.

Ett eller to pluggvern i tillegg til vernet i sikringsskapet er det optimale.

Flere hundretusen norske hjem er uten overspenningsvern og dermed sårbare for lynskader. Samfunnet kunne årlig spart store verdier og heft hvis dette enkle tiltaket var på plass.

Fra 2010 er det påbudt med overspenningsvern i sikringsskap i alle nye boliger.