En politibetjent fra Melhus lensmannskontor sa i sitt vitnemål i lagmannsretten at politiet ønsker at Konfliktrådet skal behandle saker med konflikter mellom ektefeller. Konfliktrådet hadde fått saken, og den drapsdømte ektemannen var i samtale der. Nilofer (27) ønsket ingen ny behandling av saken der.

Flere hadde fått høre fra Nilofer at hun følte seg truet av ektemannen. Dette har ektemannen avvist i retten.

Oppsøkte politiet

I midten av juni kom Nilofer Naseri til Melhus lensmannskontor, fortalte politibetjenten.

- Hun var redd for at han skulle gjøre alvor av truslene og ta med gutten til Afghanistan. Hun sa at hun ønsket å skilles fordi de kranglet veldig mye, sa politibetjenten.

Politibetjenten spurte Nilofer om hun ville anmelde ektemannen for trusler, og at Nilofer sa at hun ikke turte det. I samtaler fortalte Nilofer om trusler, og at ektemannen hadde truet med å ta livet av henne eller ta med gutten til Afghanistan. I tillegg fortalte Nilofer at ektemannen truet med å ringe til barnevernet og si at hun var en dårlig mor.

Fikk voldsalarm

Politiet hadde en utrykning til leiligheten på grunn av bråk, og tiltalte ga sønnens pass til politiet. Nilofer ville ikke at ektemannen skulle ta med sønnen til Afghanistan slik ektemannen hadde planlagt ifølge bilettbestilling. Det var etter denne episoden at Nilofer ikke samtykket til behandling i Konfliktrådet slik politiet ønsket. Politiet henla anmeldelsen som Nilofer kom med etter utrykninga.

27. august fikk Nilofer voldsalarm, og politibetjenten sa at det hadde tatt litt tid å framskaffe den fordi det var tomt for voldsalarmer i Norge. Ifølge politibetjenten hadde politiet flere samtaler med Nilofer.

Titalte flyttet ut av leiligheten og inn til en kamerat som bodde like ved. Overfor politiet fortalte Nilofer at tiltalte var innom daglig. I september i fjor varslet Nilofer politiet at hun ville anmelde ektemannen, og politibetjenten fortalte i retten at de anbefalte Nilofer å skrive ned truslene. I Nilofers almanakk fant politiet notater, og på tiltaltes mobil ble det funnet bilder av voldsalarmen og notatene Nilofer hadde gjort. Nilofer skal ha opplyst at ektemannen ikke ville at hun skulle ha kontakt med venner eller familie.

Fortalte stadig om trusler

Fem dager før drapsdagen kom Nilofer til Melhus lensmannskontor der hun ifølge politibetjenten virket opprørt. Da skal Nilofer har fortalt om at ektemannen fortsatt var truende, og at mora hadde hørt trusler.

- Hun virket ekstra redd. Jeg hadde ikke tid til å snakke med henne, sa politibetjenten.

Avtalen var at Nilofer skulle komme tilbake for å sluttføre anmeldelsen, og at den nærmest mulige dagen var 28. september. Nilofer fortalte ifølge politibetjenten at hun var redd for at ektemannen ville gjøre alvor av truslene om hun gikk videre med skilsmisseplanene, slik hun hadde fortalt om. Den dagen var Nilofer på sin første arbeidsdag i en barnehage i Trondheim, og hastet hjem etter arbeidsdagen. Om kvelden ble hun drept av ektemannen ved kvelning og stikkskader flere steder på kroppen. Etter drapet tok ektemannen med seg sønnen og dro avgårde. Han stanset utenfor Melhustorget der han ble pågrepet av politiet.

Spesialenheten for politisaker har etterforsket hvordan Nilofers gjentatte meldinger til politiet om trusler fra ektemannen, ble fulgt opp. Hva Spesialenheten mener om dette, er ikke gjort kjent ennå.

Les også: - Ekstra trygt å bo i Melhus

Konfliktrådet hadde ett møte med Nilofer og ett med tiltalte, og tidligere prosjektleder Guro Angell Gimse fortalte pr. telefon om de to møtene. Ifølge Gimse sa Nilofer at hun ønsket skilsmisse og at hun hadde inntrykk av at ektemannen ville være i leiligheten hennes etter at han flyttet ut for å være sammen med henne og ikke sønnen.

- Noe lå i lufta

- Hun sa at hun følte at noe lå i lufta, sa Gimse.

Nilofer hadde sagt at hun ikke ville komme i Konfliktrådet 21. september mens det ble avtalt et møte 29. september som altså ble dagen etter drapet.

Den tiltalte var også på møte hos Konfliktrådet, og da tre dager før drapsdagen.

- Han virket overrasket over at det forelå anmeldelse, og vi fortalte at den var henlagt, sa Gimse.

I samtale med Gimse hadde tiltalte sagt at han mente familien blandet seg inn. I tillegg trakk han fram en episode der han mente kona hadde hatt internettkommunikasjon med et mannlig søskenbarn i Afghanistan.

Statsadvokat Unni Sandøy sier til Trønderbladet at familievoldsaker er vanskelige, og at det ikke er uvanlig at offeret trekker anmeldelsen. Vanlig straffenivå for trusler ligger på 15-30 dagers fengsel ifølge Sandøy.

Brødre av Nilofer er denne gangen ikke til stede i rettssalen, og far Essa sier at de ikke klarer å være i salen sammen med tiltalte.

Guro Angell Gimse har permisjon fra jobben som prosjektleder i Konfliktrådet. Nå er hun heltidspolitiker. Arkivbilde