Norsk Schäferhund Klub avdeling Nordenfjeldske frykter klubben kan bli stående uten treningsområdet på Stavsøra.

Ønsker å bli der

- Vi ønsker å være der, og vi stortrives på Stavsøra. Det er et kostnadsspørsmål om vi kan regulere hele området, sier leder Geir Flønes.

Klubben har 250 medlemmer, og har hatt Stavsøra i Melhus som øvingsområde i 15 år.

- Det er nesten umulig å få tak i treningsområder, sier Flønes.

Kan bli pålagt flytting

Melhus kommune har krevd at hundeklubben leverer inn en reguleringsplan for Stavsøra. Hvis klubben ikke gjør det, må klubben flytte fra treningsområdet. Ifølge kommunen er bruken av området ulovlig inntil reguleringsplanen er innlevert. Om klubben ikke kommer med reguleringsplan og ikke rydder området som er altenativ to sett fra kommunens side, kan klubben ifølge rådmannen få tvangsmulkt og eventuelt overtredelsesgebyr.

Politisk behandling

Tirsdag skal Melhus formannskap behandle klubbens søknad om dispensasjon for fortsatt bruk av området til hundesport. Rådmannen foreslår at formannskapet avslår søknaden. I rådmannens forslag til vedtak heter det blant annet at området er viktig for friluftsliv og natur, og at området er flomutsatt. Fristen for å flytte fra området er foreslått til 1. mai ifølge rådmannens forslag.

- Vi visste at området er et LNF-område, men det kom overraskende på oss at vi trenger reguleringsplan for å trene hundene. Satt på spissen kan en spørre om det trengs reguleringsplan for å lufte hunder også, sier Flønes.

Klubben søkte første gang om dispensasjon i 2013. I april i fjor vedtok formannskapet at hundeklubben får dispensasjon fram til 1. mai i år. I tillegg vedtok formannskapet at aktørene på Stavsøra sammen skal legge fram et forslag til reguleringsplan, og at dette forslaget kommer til kommunen innen 1. mai i år. Nidaros Brukshundklubb fikk et tilsvarende vedtak.

- Jeg vet ikke hva en reguleringsplan koster, og jeg vet ikke om vi kan regulere sammen med den andre hundeklubben, sier Flønes.

Har klaget

Hundeklubben klaget på vedtaket i fjor, og Fylkesmannen opphevet vedtaket. Fylkesmannen mener at Melhus kommune ikke kan gi dispensasjon uten at kommunen har synliggjort hvilken virkning hundesportaktivitetene har på naturtypen "større elveører" som det heter i saksframlegget. Nå er altså saken tilbake i Melhus kommune.

Rådmannen foreslår at masseuttaket/lagerplassen på Stavsøra også blir med i reguleringsplanen, og opplyser også at kommunen ikke har gitt tillatelse til den type aktivitet.

Les også: om agility