Uteområdet for Gåsbakken skole og barnehage med totalt 100 barn, byr på mange lekemuligheter. Torsdag klippet skolestarterne snora for den nye akebakken, og den har allerede vist seg å være svært populær.

– Akebakken er kjempebra fordi en får mye fart i bakken, sier Matias (10).

Mange muligheter

I tillegg kjøres det opp løype rett utenfor skolegården, lysløypa er like ved og ungene har også fått en fin skileikbakke. Barnehagen har også fått en egen bakke med små hopp, og det er ikke mange meterne til skogen der det er tilrettelagt for friluftsliv. Blir det kaldt, kan de minste gå inn i Trollstua der det er benker, innlagt strøm og vedovn. Skøytebane er også under planlegging.

Stor dugnadsinnsats

Virksomhetsleder Bård Lilleberg forteller at det har vært stor dugnadsinnsats for å få laget den store akebakken, og at foreldre hadde dugnader både før skoleslutt og i sommerferien.

– Foreldrene var veldig ivrig på å få akebakken ferdig til vinteren. Her er det lagt ned mange timers arbeid, og det er ryddet, hogd opp ved og sådd i. Lokale entreprenører som Karl Einar Stubsjøen har bidratt. De har også laget ei sykkelløype som går forbi ballbingen, og stier er oppfrisket. Barnehagen har fått en etterlengtet akebakke innenfor gjerdet, sier Lilleberg.

Lilleberg forteller at den nye akebakken betyr at ungene kan leke i alle friminutter uten å måtte krysse veien. Akebakken er så stor at det er plass til 20–30 unger samtidig.

Ble tatt med på råd

Skolen har sammen med Melhus kommune, kjøpt areal til akebakken, sykkelløypa og uteområde for barnehagen. Pedagogisk leder Marita Unsgård er svært fornøyd med at barnehagen har fått et avgrenset uteområde.

– Vi spurte ungene hvordan de ville ha uteområdet, og de ønsket seg trær og huler. De var med da det skulle gås opp hvor gjerdet skulle settes. Skogen er også blitt en populær lekeplass, og da for alle ungene, forteller Unsgård.

Akebakken ble tatt i bruk av ungene så fort det er var nok snø, og den er også blitt brukt til bursdagsselskap. Torsdag var det altså høytidelig åpning med godt oppmøte, og det var også arrangert Barn i løypa i regi av idrettslaget.

Foreldrenes arbeidsutvalg sørget for at det var kaffe- og kakeservering etter snorklippinga, og flere testet bakken. En av dem var virksomhetsleder Lilleberg som kom susende ned bakken.

– Det er stas at ungene har fått akebakke, og mine to elsker å ake der. Ikke alle har en så fin akebakke. Tidligere var det fullt av trær i bakken, og det er lagt ned mye arbeid i å få vekk trærne og stubbene. Nå vil ungene mine være på skolefritidsordninga helt til klokka 16.30, sier FAU-medlem Stina Øien.