Hyppige kontroller tyder på at folk ikke slutter å kjøre for fort på Ler