Fylkesarkeolog Rut Helene Langbrekke Nilsen sier at langhuset kan være det eldste som er funnet i Sør-Trøndelag. Så gamle langhus er også sjeldent i landssammenheng. Melhus er den kommunen i Sør-Trøndelag der arkeologer har gjort flest funn av langhus.

- Funnet er spennende, og vi vil gjerne ha utgraving her, sier Langbrekke Nilsen.

Bodd der i århundrer

Langhuset kan være 20 meter langt, og det ligger i jorda i Hofstad næringspark. Næringsparken er på Skjerdingstadplatået som har rike arkeologiske funn.

- Det er enormt med bosettingsspor på Skjerdingstadplatået. Vi har ikke funnet noe fra steinalderen der, og det hadde vært fint om vi nå fant det eldste langhuset i Sør-Trøndelag, sier Langbrekke Nilsen.

Fylkesarkeologen sier at langhuset er eldre enn bronsealder, og kan være fra perioden 4000-1800 år før Kristus. Her har beboerne hatt fjøs og bolig i samme hus, og dyrene har stått der det var trekk for å avgi varme til resten av huset.

- Vi vet ikke om det har ligget en stormannsgård her, men det må ha vært bosetting langt tilbake. Skjerdingstad er kjerneområde for tidlig bosetting, og her har det vært gode forhold for dyrking og husdyr, sier Langbrekke Nilsen.

Gravd tidligere

Da fylkeskommunens arkeologer i 2005 gikk over området i den kommende næringsparken, pekte de ut områder de ønsket å få undersøkt med gravemaskin. Gravinga ble utført i 2007, og da fant de to områder med arkeologiske funn.

- Vi brukte gravemaskin inne i skogen, og vi hadde ikke tidligere brukt gravemaskin ved utgraving. Vi pleier å grave sjakter, sier Langbrekke Nilsen.

Skjerdingstad regnes av arkeologene som et spesielt interessant sted med tydelige spor etter tidlig bosetting. Stedet er også nevnt i Snorre, og der omtales storbonden Haldor som var kjent som den første kristne mannen i dalen. Langbrekke Nilsen opplyser at det ikke er vanlig å finne langhus fra så tidlig periode som yngre steinalder. Arkeologer har andre steder funnet hustomter fra enda eldre tid, men disse har gjerne vært teltplasser.