Koronaviruset: Flytter teststasjon og oppretter luftveisklinikk