Med bare en stemmes overvekt har kommunestyret vedtatt skolesentralisering i Midtre Gauldal. Det ble stemt i to omganger. Første ble det stemt om barneskolen på Hauka. Der stemte 15 mot nedleggelse mens 18 stemte for. Så ble det stemt over sentralisering av ungdomsskolene. Der ble det så likt det kan bli: 17 stemte for sentralisering, mens 16 stemte mot. Dermed blir det en ungdomsskole i Midtre Gauldal. Elevene fra Hauka skal overflyttes til Soknedal 1.08.09. Høyre og Frp stemte samla for sentralisering. En representant fra Krf og venstres eneste kommunestyrepolitiker stemte også for. Flertallet i Ap var for, men tre representanter gikk mot. Sp, Bygdefolkets liste og Sv gikk i mot.

- Skolerasering gjør at færre vil bo i bygdene

Kristian Digre representerer foreldra ved Singsås skole og har kjempa sammen med foreldra fra Budal. Han er veldig skuffa over vedtaket:

- Det eneste vi oppnår med å sentralisere er at en får et minste felles multiplum. På den måten blir det en lik skole. Med å rasere en ungdomsskole som har det tredje beste læringsmiljøet i landet blant anna. Politikerne bør heller prøve å lære av Budal skole og det de har fått til der i stedet for å legge ned. Vi får et minste felles multiplum og elevgruppene på Singsås er større enn på Støren ungdomsskole, noe de vil få erfare etter flyttinga

- Hva blir konsekvensen av dette for bygdene?

- Jeg trur det er mindre attraktiv å bo og flytte til bygda på sikt. Det er planlagt ei miljøgrend på Singsås og det her er et skritt i heilt feil retning for kommunen. Det er ikke snakk om at alle vil flytte fra Singsås på flekken, men det dreier seg om at vi trur vi har et bedre alternativ som vil gi flere folk i bygdene og som vil gjøre Midtre Gauldal sterkere på sikt, sier en tydelig skuffa Kristian Digre.

- Dere har hatt et grundig gjennomarbeida alternativt forslag, men ble ikke hørt. Hva sier du til det?

- Vi har ikke har blitt hørt av flertallet. Vi har vært konstruktive og har kommet med alternativer og har ikke vært dem som bare sier nei. Jeg syns vi har kommet med de beste løsningene. Med politikernes forslag så går vi glipp av gymsal, det er ikke med planene. Vi vil også miste svømmebassenget når det blir bygd nytt i stedet for å rehabilitere, sier Digre.

Ordfører feirer ikke

Ordfører Erling Lenvik (Ap) har lenge vært for sentralisering. Han kommer likevel ikke til å feire vedtaket:

- Jeg er glad for at kommunestyret gikk inn for dette, men jeg er ikke så glad for at kommunestyret var så delt på midten. Det var uheldig, men vedtaket er gjort.

- Ap fikk kritikk for å ha brutt løfte, hva sier du til det?

- Det er jeg langt på veg enig i at vi har hatt tanker om å videreføre både ungdomskoler og Hauka. Men det er sånn at forutsetningene har endra seg og da må en handle ut i fra det.

- Hva har forandra seg?

- Økonomien. Det har blitt større utbetalinger enn vi hadde sett for oss til lønn, høgere rente og lågere avkastning. De økonomiske forutsetningene har forandra seg og det må vi legge opp drifta til. Det gjør at vi må endre politikken som vi har lagt opp til.

Meiner skolene blir bedre

- Hva muligheter gir dette?

- Jeg trur dette gir gode muligheter både for distriktene og sentrum. Nå skal vi først se på det å bygge nye skoler både i Singsås og i Soknedal. Om ikke det blir nytt så håper jeg i alle fall det blir oppussing. Det kan bli en ny ungdomsskole og skole og kultursenter på Støren. Det håper vi skal få til og det handler om å gi ungene en god skole i framtida.

- Hvor mye bedre blir skolene nå?

- Når vedtaket er gjort så endrer ikke det på situasjonen sånn her og nå. Over tid så håper jeg å samle resursene på færre skoler at vi greier å gi elevene en bedre skole. Et likeverdig tilbud, det trur jeg er viktig, sier Lenvik og legger til:

- Det er på ingen måte en kveld vi skal feire. Vi skal glede oss over at vi har lagt muligheter for framtida, men det er litt trist at en må gå til dette skrittet.