NÆR VATNET: Hyttene ved Gaustadvatnet på Korsvegen ligger nær vatnet, og er mye brukt. Administrasjonen er bekymret for at strandsonen kan bli nedbygd om enda flere får bygge ved dette vatnet og andre innsjøer.