DOMMER: Faglærer Anne Dyrseth Hox er en av tre medlemmer i prøvenemnda, og hun gikk rundt blant deltakerne for å se hvordan den praktiske prøven skred fram.