Så mange stemte i de ulike kretsene på valgdagene i Midtre Gauldal