TV-aksjonen trenger flere bøssebærere i Midtre Gauldal

foto