- Hvis lakseforvaltningen mener det er lite laks i elva, så burde den stenges. Det ville firskerne hatt forståelse for, sier fisker Bjørn Drøyvoll.Han har sammen med  seks andre lokale laksefiskere skrevet og signert et bekymringsbrev angående de gjeldende bestemmelsene for laksefisket. Fiskerne har liten tro på det de mener er fordekt fang og slipp-fiske.- Vi mener det å stenge elva helt er den beste løsningen, i stedet for å leke seg med fisken på denne måten. Det er ikke bra å slippe ut fanget fisk i elva så varm som den er nå. Jeg føler det rett og slett er en lek med ressurser, sier Drøyvoll.Risikabelt med fang og slippDagfinn Tevik har også signert brevet, i protest mot lakseforvaltningen. Han frykter et fang og slipp-fiske kan få konsekvenser for fisken.- En som er ekspert på fang og slipp behandler fisken på en forsvarlig måte. Men vi som ferdes langs elva om sommeren ser at folk har forskjellig praksis når de bruker den metoden. Når folk tar en hannlaks så skal den gjerne filmes, fotograferes og dyttes ut igjen under opptak. Da kan laksen fort bli kjørt. Ikke alle turister er vant til å håndtere en situasjon med fang og slipp på en god måte, sier han. Jan Gjønes er også en ivrig fisker, og følger opp.- Når laksen er kjørt en halvtime før den endelig er halt i land, så er den så å si halvdød. Da er det lite lurt å slippe den ut igjen i den varme elva, sier han. Følger nøye medSekretær i Gaula lakseforvaltning, Torstein Rognes, forteller at de kontinuerlig holder øye med situasjonen i elva.- Når det gjelder vannføring og temperaturer i elva så følger vi med fra dag til dag. Nå er det meldt litt mer lavere temperaturer og nedbør, så vi følger situasjonen tett. Dersom situasjonen skulle utvikle seg i en uheldig retning så vil vi straks sette i verk mottiltak, sier han.Tilgjengelig informasjonRognes forteller at fiskerne skal ha gode forutsetninger for å gjøre fang og slipp på en forsvarlig måte. - Det er viktig at man har gode kunnskaper om hvordan det skal gjøres. Vi har gått ut med ekstra materiell og informasjon på våre hjemmesider, slik at de kan lese om hvordan et forsvarlig fiske skal foregå. Det finnes lett tilgjengelig informasjon for fiskerne, men til syvende og sist er det opp til hver enkelt fisker at dette foregår på riktig måte, sier han. Rognes er tydelig på at de ikke ønsker en situasjon hvor folk setter ut skadet fisk i elva.- Fiskerne må følge de retningslinjer som gjelder, sier han.