En aktuell utfordring i våre dager er å sikre tilgang til rent vann for verdens befolkning, som stadig vokser i antall. Kristine Berg og 12 andre toppstudenter har i sommer fått i oppdrag av DNV GL (Det Norske Veritas) å finne en miljøvennlig løsning på nettopp denne utfordringen.

– Sommerjobben har vært kjempegøy, og prosjektet har vært utrolig lærerikt. Noe som lokket meg til jobben er at vi aktivt jobber med å løse et viktig problem. Jeg tror alle i gruppa har et ønske om å jobbe med denne type ting senere også, hvor vi kan ta tak i ting og gjøre en forskjell, sier hun til Trønderbladet.BølgekraftBlant omkring 300 søkere var det 13 stykker som fikk lov til å delta i den noe utradisjonelle sommerjobben, og Kristine Berg er en av dem. Hun forteller at studentene har valgt bølgekraft som en klimavennlig løsning på utfordringen.

– Å avsalte havvann for å kunne forsyne utsatte områder med ferskvann gjøres i dag. Det er flere store byer og land som har lite tilgang på rent vann, og avsaltingen blir ofte løst ved hjelp av elektrisitet og diesel. Vi ønsker derimot å lage et tryggere og grønnere alternativ basert på bølgekraft, sier hun.Godt samarbeidBerg tar en mastergrad i industriell økologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim, og hun føler sommerjobben er veldig relevant for sin utdanning. Samarbeidet med de 12 andre studentene har gått bra, forteller Berg.

– Vi har en veldig god gruppedynamikk. Det er naturlig at vi prøver og feiler litt, for det er mye vi må finne ut av, blant annet hvordan vi skal jobbe sammen. Det har vært både lærerikt og utfordrende, men det er en veldig fin gjeng, sier hun.I august skal gruppen vise fram resultatene av sitt arbeid for toppledelsen i DNV GL. – Det kommer til å bli både spennende og veldig gøy. Vi er nok litt nervøse, men vi skal gjøre toppledelsen stolt, sier hun.