Lokal sjølråderett er stikkordet når Sør-Trøndelag Senterparti i morgen samles til fylkesårsmøte på Prinsen i Trondheim.

I et resolusjonsforslag fra Heidi Greni står det at kommuneri hele landet må få mulighet til å opprette avgrensede løyper for fritids- ogrekreasjonskjøring med snøskuter dersom kommunene ønsker det.

Dethar blitt lettere å arrangere snøskuterturer for pensjonister ogbevegelseshemmede, og næringsdrivende har fått utvidet adgang til kjøring iutmark. Nå haster det med å få på plass lokal forvaltning med respekt forkommunal selvråderett også når det gjelder rekreasjonsløyper, mener Greni som er fra Holtålen.

- Merlokal forvaltning betyr ikke fritt fram for skuterkjøring, poengteres det i Grenis forslag.

Reglene for motorferdsel i utmark behandles i Stortinget 21. februar.

Politijakt i Flåmarka

Fant stjålet snøscooter