Har tatt flere hundre telefoner de tre siste dagene