- Vi må kjempe for veien vår, men ikke ved å snakke ned veier i Nord-Trøndelag, sier melhusordfører Gunnar Krogstad (Ap).

Prioritering

Ordfører Krogstad er en av fire ordførere i Bygg vei no som ikke har lagt skjul på at de mener det er på høy tid at ny E6 fra Melhus til Ulsberg blir bygd nå. Gjennom å argumentere for at dagens E6-strekning er ulykkesbelastet og tidkrevende å kjøre, håper ordførerne at veistrekninga blir med på prioriteringslista til veiselskapet Nye Veier.

Nye Veier skal bygge planlagte alle E6-prosjekt i Trøndelag unntatt E6 Soknedal som skal bygges i regi av Statens vegvesen. Så langt er ingen av E6-strekningene blitt bygd.

E6 Ranheim-Stjørdal

Veiselskapet har antydet at E6 Ranheim-Stjørdal kommer foran E6 Melhus-Ulsberg på grunn av et EU-direktiv om tunneler. På næringskonferansen i Melhus før ferien sa imidlertid administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier at E6 Ranheim-Stjørdal ser ut til å bli kostbar på grunn av tunnelene og at det foreligger rekkefølgebestemmelser.

Rekkefølgebestemmelsene hun viser til, er at fylkespolitikerne i Trøndelag er blitt enige om at jernbanen skal elektrifiseres i Nord-Trøndelag og så skal E6 sør prioriteres. Dette har ikke fått nordtrønderne til å legge bort kampen for E6-bygging i Nord-Trøndelag.

Sør først

Melhusordfører Krogstad understreker at politikerne sør for Trondheim sier tydelig ifra at E6 sør må prioriteres.

- Vi skal ikke krangle over fylkesgrensa, men det har vært en enighet om å satse på jernbane nord for Trondheim og vei sør for Trondheim. Vi må heller få fram at vi ønsker at hele strekninga fra sør til nord skal bygges ut, sier Krogstad.

Trønderbladet har tidligere skrevet om at Tomas Iver Hallem (Sp) mener det er en selvfølge at E6 i Nord-Trøndelag prioriteres foran E6 Melhus-Ulsberg fordi det er en konsekvens av felles Trøndelag.

Les også: Hva Tomas Iver Hallem mener

Utspillet fra Hallem støttes ikke av partikollega Sivert Moen som er ordfører i Midtre Gauldal.

- Hallem må forholde seg til de vedtak som er gjort i fylkestinget. Det har vært full enighet om at jernbanen skal prioriteres i Nord-Trøndelag og at E6 Melhus-Ulsberg skal prioiriteres når det gjelder veibygging, sier Moen.

Les også: Sp-kritikk fra Sør-Trøndelag til utspill fra Nord-Trøndelag

Prioriteringsliste

Nå håper ordførerne sør for Trondheim at Nye Veier i høst setter opp E6 Melhus-Ulsberg på prioriteringslista. Varaordfører Stine Estenstad (H) som deltok i Høyres E6-jubel da Nye Veier lanserte sin portefølje, har i et brev til Nye Veier forklart at manglende oppstartstidspunkt skaper utfordringer for E6-berørte i Melhus.

Les også: E6-jubel i Høyre

Les også: Avfeier at folk er blitt lurt

Vegkonferanse

8. september arrangerer Næringsforeningen i Trondheimsregionen Vegkonferansen, og dit kommer administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland fra Nye Veier. Hennes foredrag har fått tittelen «Hvordan sikre helhetlig utbygging i Trøndelag».

Under innslaget «Det nye Trøndelag – hva er veiløsningene» holder fylkesordfører Tore O. Sandvik og fylkesråd Tomas Iver Hallem innlegg. De representerer henholdsvis Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

En annen som holder innlegg, er ordfører Jan Håvard Refsethås fra Holtålen og han vil ta for seg eksempler på lokalt veinitiativ når det gjelder strekningen Støren-Røros.