Næringsforeninga i Midtre Gauldal (NiT) inviterer til et spennende frokostmøte sammen med kommunen førstkommende tirsdag, 13. september.

Temaet er ett som engasjerer både privatpersoner og næringslivet: Utvikling av bolig- og næringsarealer på Støren.

Les: Nytt alternativ for Norsk Kylling

Ekstern gjest

Det har allerede kommet inn ganske mange påmeldte til møtet, som skjer i kommunestyresalen på rådhuset.

Aina Midthjell Reppe i næringsforeningen og Knut Magne Lundemo, næringsrådgiver i kommunen, står for arrangementet. De kan også lokke med en ekstern gjest, men de går ikke ut med navnet helt ennå.

- Vi har trua på å få inn en ekstern aktør, som kan komme med andre betraktninger. Som kan gi et mer regionalt perspektiv. Vi kan fort bli litt navlebeskuende, sier Reppe.

Les også: Frykter for sønnens firma hvis det bygges barnehage i Soknes leir

Stor vekst

Midtre Gauldal står midt oppi en svært spennende høst, med tanke på Norsk Kyllings fremtid og bestemmelsen de skal ta i løpet av de kommende månedene. Men selv om det verst tenkelige skulle skje; at Norsk Kylling i stedet velger å flytte til enten Orkanger eller Malvik, vil det på sikt bli vekst i Midtre Gauldal. Og særlig på Støren. Statistikken framskriver en stor vekst i folketallet. Ny E6 vil komme, som vil gjøre avstanden mellom Trondheim og Støren mindre enn den er i dag.

- Nettopp det at avstanden blir mindre, gjør det veldig viktig å ha dette med bolig- og næringsarealer på plass, sier Lundemo, og understreker:

- Vi står overfor en ekstrem vekst.

Les om forholdene på Melhus: Mangedoblet tomtepris

Mens det finnes rimeligere alternativer i Midtre Gauldal: Hus til halv mill.

Bolig og næring samtidig

Mangelen på disse arealene er stor på Støren. Planene om å utvikle Haukdalsmyra som et stort næringsområde gjøres for å lette presset på dyrka mark nede i dalbunnen.

Det er også lagt planer om å utvikle et boligområde i forbindelse med næringsområdet.

- Vi må tenke begge tanker samtidig. Utvikling av bolig- og næringsarealer går hånd i hånd, sier Lundemo.

Det er et klart mål for kommunen å lokke til seg større industriaktører, samtidig som de skal være attraktive for mindre bedrifter. Og målet er at de som arbeider der, også vil bo i kommunen.

- Hva om det kommer en annen bedrift med 300 arbeidsplasser hit? Hvor skal de bo? spør Lundemo.

Paneldebatt

Under frokosten vil de også kjøre en paneldebatt, som de håper vil vekke engasjement.

- Vi håper å få til en bra diskusjon. Ordføreren har sagt ja til å stille, samt den eksterne gjesten, forteller Aina Reppe. Resten av panelet holdes litt hemmelig enn så lenge.