Flere av kirkene i Midtre Gauldal restaureres for tiden. En av dem er Singsås kirke på Forsetmoen.

Kjent arkitekt

Kirka ble reist i 1884, er bygd i tømmer og har en kapasitet på rundt 450 mennesker. Arkitekten bak kirka var Johan Petter Digre, en kjent trøndersk arkitekt som står bak deler av Trondheim sentrum. Han tegnet blant annet flere bygninger i Dronningens gate.

En del av inventaret fra den gamle kirka ble beholdt og blir brukt i den nye, som for eksempel kirkeklokka, lysekrona og brudestolen.

–Helt nødvendig

Kjell Bjarne Rønningsgrind har i mange år vært aktiv i Singsås mannskor og kan mye om kirkene på Singsås. Han forteller at restaureringen er helt nødvendig.

– Det som foregår nå er utskiftning av nordveggen. Den må skiftes ut fordi det har gått ganske mye råte i den. Først og fremst må de rydde bort alt det som har råtnet. Deretter må det blant annet lages nye stolper som er helt like de gamle. Etter dette skal alt settes på plass og males.

Store kostnader

Arbeiderne har holdt på lenge med kirka, og Rønningsgrind forteller om en dyr og omfattende arbeidsprosess.

–De har stått i stillasene helt fra tidlig i vår, og skal holde på hele sommeren. Det er snakk om at arbeidet til sammen koster over en halv million kroner, forteller Kjell Bjarne Rønningsgrind til Trønderbladet.

edward@tronderbladet.no

415 72 818