Har oppklart noe av hærverket på de tre russecampene i Gauldalen